Gemeenteraad besluiten

Dit platform is ontwikkeld om inzicht te geven in de besluiten van een gemeenteraad. Op de website is het stemgedrag van de volledige raad per partij en per raadslid te vinden. Deze website is nu beschikbaar voor elke gemeente in Nederland.

Voor een vast bedrag per raadslid per jaar wordt de mogelijkheid geboden om alle raadsbesluiten (inclusief moties en amendementen) op de website te plaatsen. Per raadsbesluit kan dan inzichtelijk worden gemaakt welk raadslid wat heeft gestemd.

Deze website is dan te benaderen via [gemeente].stemtzo.nl.

Overzicht per raadsvergadering

Per raadsvergadering wordt een overzicht gegeven van de verschillende besluiten en de uitkomst van dit besluit.

Per raadsbesluit

Per besluit wordt een overzicht gegeven van de stemming per partij. Daaronder staat voor elk individueel raadslid vermeld wat deze heeft gestemd.

Transparant

Ook is te zien per raadslid wat deze heeft gestemd door de jaren heen. Voor elk raadsbesluit is te zien of het raadslid voor/tegen heeft gestemd.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk de demo